Home

 

Iedereen loopt wel eens vast met zichzelf of de dingen in de directe omgeving. In dat geval heeft u mogelijk behoefte aan deskundige hulp bij het vinden van een oplossing van uw problemen. U kunt zich dan, met verwijzing van uw huisarts, wenden tot een psycholoog.

Basis GGZ, Specialistische GGZ (psychotherapie) en kinder- en jeugdpsychologie

Een psycholoog brengt met u uw probleem in kaart. Hij kan u steunen en advies geven, zodat u snel weer zelfstandig verder kunt. Voor een kortdurende behandeling kunt u terecht bij een van onze Basis GGZ psychologen.

Sommige problemen zijn echter ingewikkelder en in deze gevallen is er een langdurige therapie nodig om te onderzoeken welke factoren een rol spelen bij uw probleem en hoe u er anders mee om zou kunnen gaan. We spreken dan van Specialistische GGZ (of psychotherapie).

Wanneer uw zoon of dochter (t/m 17 jaar) een gedragsprobleem of psychische klacht heeft, kunt u zich wenden tot een van onze kinder- en jeugdpsychologen.

Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.

Wachttijd intakegesprek

Per 1 februari 2020 is de wachttijd voor de Basis GGZ 14-16 weken, voor kinderen en jeugdigen ongeveer 6 weken en voor Specialistische GGZ ongeveer 6 maanden.