Specialistische GGZ

Specialistische GGZ (of psychotherapie) is een vorm van hulpverlening bij problemen die ernstig/complex van aard zijn of al langere tijd bestaan. Soms is psychotherapie de vervolgstap wanneer eerdere (kortere) behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad.

Aanpak

In onze praktijk wordt voornamelijk gewerkt met cognitieve gedragstherapie. In principe is uw klacht het uitgangspunt van de behandeling. Vaak worden de eerste paar gesprekken gericht op het uitgebreid in kaart brengen van de problemen. Dat wil zeggen dat uw gedrag, uw gedachten en uw gevoelens aan bod komen, en natuurlijk wat deze met elkaar te maken hebben. Vaak wordt gekeken hoe uw persoonlijkheid een rol speelt bij uw klachten. Zo nodig wordt uitgebreid stilgestaan bij uw verleden. Eventueel worden enkele vragenlijsten afgenomen. 

Specifieke psychotherapeutische technieken zoals EMDR (bij trauma’s), schematherapie en Mindfulness zijn behandelingen die ook binnen onze praktijk geboden worden.

Duur

Psychotherapie brengt niet altijd een snelle oplossing voor uw problemen. Een psychotherapeutische behandeling zal in de regel wat langer duren dan een BGGZ behandeling (een jaar of langer, 20 à 30 zittingen). De behandeling kan confronterend en frustrerend zijn; dit moet u willen en aankunnen.

Verwijzing

Voor psychotherapie dient u een verwijzing van uw (huis)arts te hebben.

Kosten

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U dient rekening te houden met het eigen risico (verplicht eigen risico € 385,- per kalenderjaar).