Vergoeding

Volwassenen
Voor behandeling door een psycholoog heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract, uitgezonderd Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink en RMA. Bent u bij één van voorgenoemde verzekeraars verzekerd of heeft u een budgetpolis van welke zorgverzekeraar dan ook, dan dient u rekening te houden met een lagere vergoeding. Daarnaast heeft u een verplicht eigen risico van €385,00 per kalenderjaar.
Vanaf 2022 wordt er binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ gewerkt aan de hand van het Zorgprestatiemodel. Meer informatie over de tarieven en bekostiging hiervan vindt u hier.

Kind en Jeugd
Voor jeugd en jongeren onder de 18 jaar loopt de vergoeding via de gemeente. We hebben een contract met de gemeenten in Noord-Oost-Brabant, waaronder Land van Cuijk, Boekel en Maashorst.

Overig
Het OZP-tarief en het vrije tarief bedraagt €112,00 per uur. U krijgt hiervan maandelijks een factuur via email of per post.

Sessies waarop u niet verschijnt en/of waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak), moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt deze sessies niet. Het tarief voor een niet nagekomen consult bedraagt €50,00. U ontvangt deze rekening via email of per post.

Reacties zijn gesloten.