Kinder- en jeugdpsychologie

Ook kinderen en jongeren kunnen psychische klachten hebben. Het kan zijn dat het kind of de jongere zelf aangeeft problemen te hebben, maar soms is het de omgeving, bijvoorbeeld ouders of school, die zich zorgen maakt en om hulp vraagt.

Kinderen en jongeren kunnen last hebben van uiteenlopende klachten: onzekerheid, angsten, dwangklachten, gedragsproblemen, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, traumaverwerking, moeite met contact leggen, identiteitsvragen en/of depressieve gevoelens. Het kan ook zijn dat verstoorde communicatie binnen het gezin voor problemen zorgt.

Daarnaast kunnen vragen bij de opvoeding aanleiding zijn voor het zoeken van hulp. Dit zijn veelal problemen of vragen omtrent de ontwikkeling van een kind of problemen met zindelijkheid, slapen en/of eten. 

Verder kan begeleiding bij rouw en echtscheiding een reden zijn om een kinder- en jeugdpsycholoog te raadplegen.

Aanpak

De psycholoog zal in één of enkele gesprekken het probleem in kaart brengen. Wie er voor deze gesprekken uitgenodigd worden, zal in overleg met u worden bepaald. Soms worden eerst de ouders uitgenodigd; soms is het kind er tijdens het eerste gesprek direct bij aanwezig. Houdt er rekening mee dat een jongere vanaf 16 jaar het wettelijke recht heeft om gesprekken met een psycholoog zelfstandig aan te gaan.

Vaak worden vragenlijsten afgenomen die het plan voor de behandeling verder helpen onderbouwen. Ook kunnen er in deze fase bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de school om tot meer volledige inzichten te komen.

Het verdere verloop van de behandeling hangt af van het type hulpvraag en wie er hulp zoekt. Zo zal rouwproblematiek van een 8-jarige eerder individueel behandeld worden, terwijl bij zindelijkheidsproblemen van een 4-jarige ook concrete begeleiding zal worden geboden aan de ouders. Bij oudere kinderen kunnen soms gezinsgesprekken nodig zijn. 

Duur

De duur van een behandeling bij kinderen en jeugdigen kan enorm uiteenlopen. Bij opvoedingsadviezen zijn 2 à 3 gesprekken meestal genoeg, terwijl de behandeling bij ernstige, complexe problematiek langere tijd in beslag kan nemen. Tijdens een van de eerste gesprekken zal uw psycholoog u hierover informeren.

Kosten en verwijzing

De kosten van de psychische zorg voor kinderen en jeugdigen worden vergoed door de gemeente. Een verwijzing kunt u verkrijgen bij de (huis)arts of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Onze praktijk heeft contracten met de gemeenten in Noord-Oost -Brabant, waaronder Land van Cuijk, Boekel en Maashorst.

Reacties zijn gesloten.