Specialistische GGZ

Specialistische GGZ (of psychotherapie) is een vorm van hulpverlening bij problemen die ernstig en/of complex van aard zijn of al langere tijd bestaan. 

Psychotherapie kan een vervolgstap zijn wanneer eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad, maar kan ook direct aangeraden worden door een huisarts. In onze praktijk wordt gewerkt met diverse behandeltechnieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR (bij trauma’s).

In principe is uw klacht het uitgangspunt van de behandeling en wordt er in de eerste paar gesprekken vooral aandacht besteed aan het in kaart brengen van uw hulpvraag. In sessies die hierop volgen zullen uw gedrag, uw gedachten en uw gevoelens aan bod komen, en natuurlijk wat deze met elkaar te maken hebben. Vaak wordt gekeken hoe uw persoonlijkheid een rol speelt bij uw klachten en zo nodig wordt uitgebreid stilgestaan bij uw verleden. Eventueel worden er enkele vragenlijsten afgenomen. 

Duur

Psychotherapie brengt niet altijd een snelle oplossing voor uw problemen. Gezien de aard en complexiteit van de te behandelen problemen zal een psychotherapeutische behandeling in de regel langer duren dan een Basis GGZ behandeling (een jaar of langer, 20 à 30 zittingen). De behandeling kan confronterend en frustrerend zijn; dit moet u willen en aankunnen.

Verwijzing en kosten

Voor psychotherapie dient u een verwijzing van uw (huis)arts te hebben, waarop specifiek aangegeven staat dat u doorverwezen wordt naar de specialistische zorg. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico (van €385,- per kalenderjaar).

Reacties zijn gesloten.