Algemeen

Wanneer u bij ons in behandeling wil, heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Dit is noodzakelijk in verband met de vergoeding via uw zorgverzekeraar. De behandeling wordt namelijk geheel vergoed vanuit de basisverzekering, waarbij u wel rekening dient te houden met het eigen risico (van €385 per kalenderjaar).

Aanmelding
Wanneer u een verwijzing heeft gekregen, kunt u zich telefonisch bij ons aanmelden. We zijn doorgaans bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.45 en van 13.30 tot 17.00. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u een voicemail achterlaten en dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Tijdens de aanmelding proberen we in te schatten of uw problematiek past binnen onze praktijk. Hiervoor kan, indien nodig, een telefonische triage worden ingepland bij een van onze psychologen. Als blijkt dat uw problematiek aansluit, dan wordt u op onze wachtlijst gezet. Voor actuele wachttijden kunt u hier een kijkje nemen.

Intake
Wanneer de wachttijd verstreken is, wordt er telefonisch contact met u opgenomen om een intakegesprek (het eerste gesprek) in te plannen. Vooraf aan de intake wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen waarin wordt gevraagd uw eigen visie op uw klachten en uw leefomstandigheden globaal te omschrijven. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u zelf vanaf het begin een actieve houding aanneemt in uw behandeling. Daarnaast vragen wij u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. We zijn namelijk verplicht hier de gegevens van vast te leggen.

Behandeling
Na een eerste (en eventueel tweede) intakegesprek start direct de behandeling; er is in principe geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. De behandeling start met het samen vaststellen van de kern van de problematiek en factoren die daarmee samen hangen. Hieruit volgt een behandelplan, waarin de werkwijze en uw einddoelen beschreven staan. Samen met uw behandelaar kunt u, waar nodig, gaandeweg aanpassingen maken en bijsturen.

Onze ervaring is dat binnen de BGGZ uw klachten binnen 5 tot 12 gesprekken (van elk een uur) tot een acceptabel niveau gebracht kunnen worden, zodat u zelf weer verder kunt. U zult uw psycholoog in het begin van de behandeling wat vaker zien, ongeveer één keer in de twee à drie weken. Wanneer u wat verder in de behandeling bent, worden de tussenpozen tussen de gesprekken steeds langer.

Op initiatief van uw behandelaar of van uzelf wordt regelmatig geëvalueerd. Deze momenten kunnen leiden tot een wijziging in het behandelplan of tot voorzetting of afsluiting van de behandeling.

Afronding en nazorg

Bij afronding van het traject kijkt u samen met uw behandelaar terug op het verloop van de behandeling. Wat gaat er goed? Welke doelen zijn behaald? Hoe kunt u in de toekomst zorgen dat u deze geleerde vaardigheden en inzichten toe kunt blijven passen? Eventueel worden er ter afsluiting vragenlijsten (nametingen) afgenomen. Ook krijgt u een uitnodiging voor een klanttevredenheidsonderzoek toegestuurd.

Mocht u na de afsluiting van uw behandeling opnieuw tegen problemen aanlopen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Vanuit daar kijken we samen met u naar een passend vervolg.

Reacties zijn gesloten.