Clienttevredenheid

Aan het einde van de behandeling wordt met u in een van de laatste gesprekken besproken hoe u de behandeling ervaren heeft en of u nog tips en suggesties heeft voor verbetering. Tevens vragen wij u een vragenlijst in te vullen, die we per email toesturen; dit is de CQ-index. Deze geeft inzicht in de kwaliteit van de zorg die u ontvangen heeft.

Hieronder volgt een rapportage van onze resultaten:

Onze metingen over afgelopen jaar (2023) geven een (rapport)cijfer voor clienttevredenheid van 8,6 uit 10.

Daarnaast zijn er een aantal sub-schalen:

Op “Bejegening” scoren wij een 4,7 uit 5 (2023). In deze categorie wordt gevraagd of de behandelaar u dingen op een duidelijke manier heeft uitgelegd en u serieus genomen heeft.

Op “Informatie behandeling” scoren wij een 4,2 uit 5 (2023). Bij deze schaal wordt gevraagd of u voldoende informatie heeft gekregen over de behandelmogelijkheden.

Op “Samen beslissen” scoren wij een 4,5 uit 5 (2023). Deze categorie zegt iets over of u tevreden bent over de informatie over de verwachtingen en zelfhulpprogramma’s die u van te voren heeft ontvangen.

Op “Uitvoering behandeling” scoren wij een 4,4 uit 5 (2023). Bij deze schaal wordt gevraagd of de behandeling naar wens is uitgevoerd en of deze de juiste is geweest voor uw klachten.

Reacties zijn gesloten.