Basis GGZ

Een Basis GZZ psycholoog heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen en is daarmee een soort huisarts van de psyche.

Een BGGZ psycholoog is iemand die samen met u uw probleem concreet en praktisch aanpakt. Onze ervaring is dat veel problemen binnen 5 tot 12 sessies tot een acceptabel niveau gebracht kunnen worden. Wanneer blijkt dat er een andere, wellicht intensievere, behandeling nodig is, zal de BGGZ psycholoog doorverwijzen naar de gepaste vorm van hulpverlening, mogelijk binnen onze eigen praktijk.

Verwijzing

Voor een behandeling door een BGGZ psycholoog heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Kosten

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico (van €385,- per kalenderjaar).

Reacties zijn gesloten.