Overig

Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze bespreken met uw behandelaar of een collega uit onze praktijk. Voor het indienen van een officiële klacht kunt u terecht bij Dhr. J.L.G. Fleuren en/of Mevr. F.A.J.J. Jansen via telefoon (0485-578210).

De psycholoog is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. Daarvoor dient hij zich te houden aan een aantal wettelijke regels:
– Geheimhoudingsplicht t.o.v. derden
– Het registreren van uw persoonsgegevens
– Het aanleggen van een dossier
– Informatie over diagnose, doel van behandeling en de manier waarop het doel bereikt kan worden
– Toestemming voor behandeling
– Recht op informatie
– Het recht om eerder gegeven toestemming inzake informatieverstrekking in te trekken

In het kader van de onderbouwing van uw diagnose en behandeling neemt de behandelaar vragenlijsten af.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.