Overig

Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze bespreken met uw behandelaar of een collega uit onze praktijk. Voor het indienen van een officiële klacht kunt u terecht bij Dhr. J.L.G. Fleuren en/of Mevr. F.A.J.J. Jansen via telefoon (0485-578210).

De psycholoog is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. Daarvoor dient hij zich te houden aan een aantal wettelijke regels:
– Geheimhoudingsplicht t.o.v. derden
– Het registreren van uw persoonsgegevens
– Het aanleggen van een dossier
– Informatie over diagnose, doel van behandeling en de manier waarop het doel bereikt kan worden
– Toestemming voor behandeling
– Recht op informatie
– Het recht om eerder gegeven toestemming inzake informatieverstrekking in te trekken

In het kader van de onderbouwing van uw diagnose en behandeling neemt de behandelaar vragenlijsten af.

Reacties zijn gesloten.