Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze bespreken met uw eigen behandelaar of met een collega uit onze praktijk. Voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij de praktijkhouders mevr. F.A.J.J. Jansen en/of mevr. S. Fleuren (via telefoon 0485-578210). Komt u er na een of meerdere gesprekken met hen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de desbetreffende beroepsvereniging.

De psycholoog is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. Daarvoor dient hij zich te houden aan een aantal wettelijke regels:
– De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht t.o.v. derden, waarvan alleen afgeweken wordt in overleg met de cliënt.
– De behandelaar legt een dossier aan: hierin staan persoonsgegevens, het behandelplan met eventueel een diagnose, de beschrijving van de therapieverloop en de afspraken die met de cliënt gemaakt zijn. Deze worden met zorgvuldigheid behandeld.
– De behandelaar verstrekt informatie over de diagnose, het doel van de behandeling en de manier waarop het doel bereikt kan worden.
– De cliënt heeft het recht om eerder gegeven toestemming inzake informatieverstrekking te allen tijde in te trekken.

Reacties zijn gesloten.